Førstehjelpskurs

Førstehjelpskompetanse redder liv og skaper trygghet for de ansatte. Praktisk rettet kurs i livreddende tiltak. Meld deg på målrettet og effektivt førstehjelpskurs.

Hva har vi fokus på under kurset?

Vi tar for oss kjeden av tiltak som redder liv på en lettfattelig og praktisk måte. Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter slik at du iverksetter riktige livreddende tiltak. Undervisningen er motiverende og skal inspirere deltakerne til å foreslå forbedringspunkter i egen arbeidssituasjon. Gjennom sin kompetanse vil kursleder formidle kunnskap og skape engasjement, som gjør deltagerne bedre rustet til å iverksette de riktige tiltakene ved en ulykke. Dette er et praktisk rettet kurs, som vil gi deg et godt utbytte.

Målgruppe

Medarbeidere og ledere på alle nivåer i virksomheten. 

Læringsmål

Få grunnleggende kunnskap, slik at du er i stand til å utføre livreddende førstehjelp inntil helsefaglig personell overtar.

Kursinnhold

 1. Kjeden som redder liv
 2. Varslingsrutiner
 3. Pasientvurdering ABC
 4. Stabilt sideleie
 5. Hjerte-/lungeredning - praktisk trening
 6. Blokkerte luftveier/kvelning
 7. Hjerteinfarkt
 8. Skadestedsledelse
 9. Hverdagsulykker - hva kan skje oss...?
  • Akutte tiltak ved aktuelle ulykker

Varighet

Fra 3 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell og kursbevis utleveres deltagerne.


Kursoversikt Oslo