Mer om 
HMS og SHA byggeprosjekt

HMS og SHA byggeprosjekt

Byggeprosjekter er forbundet med høy risiko for skade på liv og helse. Mange aktører er involvert og det stilles krav til samordning og framdrift. Sikkerhetsledelse jobber målrettet og effektivt med å trygge ansatte og forebygge skader, sykefravær og tap av verdier. Vårt hovedmål er at vi i fellesskap med aktørene skaper en HMS-kultur i byggeprosjekter hvor vi er involvert.