HMS-kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidsgivere og deres representanter må gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten kan ikke delegeres.

Hva har vi fokus på under kurset?

Vi skal på en lettfattelig og praktisk måte ta for oss de teoretiske lovkravene. I tillegg skal vi utnytte erfaringene blant deltagerne og gi deg noen enkle "verktøy" som hjelpemidler i ditt arbeid som leder. Et kort kurs til lav pris, som gir deg et godt utbytte.

Målgruppe

Arbeidsgivere, daglig ledere og avdelings-/mellomledere.

Læringsmål

 • Tilegne deg nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen, risikoforhold og systematisk HMS-arbeid
 • Være i stand til å utøve din HMS-funksjon på en forsvarlig måte og slik at kravene til systematisk HMS-arbeid etterleves i virksomheten

Kursinnhold

 1. Arbeidsmiljølovgivningen
  • Krav til systematisk HMS-arbeid
  • Roller og oppgaver
  • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
  • Psykososial og fysisk arbeidsmiljø
  • Kjemisk og biologisk helsefare
  • Kontrolltiltak i virksomheten
  • Arbeid av barn og ungdom
  • Advarsler i arbeidsforhold
 2. Oppbygging og drift av HMS-systemet
  • Risikovurdering
  • Opplæring
  • Avvikssystem
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Stoffkartotek
  • HMS-revisjon
 3. Beredskap og krisehåndtering
  • Grunnleggende beredskapsteori
  • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Varighet

5 timer.

Pris

Kr 2.500,-. Inkluderer kursmateriell, kursbevis og lunsj. Sentrale HMS dokumentmaler oversendes etter kurset.

Kursmateriell sendes deltagerne i forkant av kurset og medbringes av den enkelte til kurset (elektronisk eller i papirutgave).

NB! Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet.


Kursoversikt Oslo