Hverdagsberedskap

Sikkerhetsledelse er opptatt av hverdagsberedskapen til folk flest. Hva gjør vi dersom...? Vi vil at du, din familie og dine kolleger skal være mentalt forberedt og på en enkel måte trent i håndtering av relevante hendelser - uten å dramatisere og lage et urealistisk trusselbilde. Vårt mål er at hverdagsberedskapen skal gi økt trygghet og en bedre hverdag for alle.

Omfatter følgende:

 • Egen sikkerhetsrådgiver: Dere blir tildelt en fast ressurs med mange års spesialkompetanse fra Politiet, som har erfaring fre reelle alvorlige hendelser og kriser
 • Gjennomgang av sikkerheten ved din bolig og andre faste tilholdssteder: Vi gjennomfører en befaring og utarbeider en kortfattet rapport med status og anbefalte sikkerhets- og beredskapstiltak
 • Sikkerhetsinstrukser og tiltakskort: Vi utarbeider noen enkle rutiner som legges inn på din mobiltelefon
 • Varslings- og posisjonering: Dere kan få tilgang til et system som sikrer at de rette ressursene varsles ved en hendelse. Ivaretar raskest mulig støtte
 • Bistand 24/7 ved akutt behov for:
  • Sikkerhets-/beredskapsfaglige råd
  • Varsling og akutte tiltak ved alvorlig uønsket hendelse. Inkluderer oppfølging og ettervern
  • Fri rådgivning pr telefon alle dager, hele døgnet


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.