Mer om 
Sikkerhet

Informasjons- og kommunikasjonssikkerhet

Trusselbildet innen informasjons- og kommunikasjonssikkerhet har de siste årene gitt virksomheter og organisasjoner store utfordringer. Det er slått fast at vårt samfunn er sårbart, og det er derfor et økende fokus på sikkerhets- og beredskapstiltak innenfor disse områdene.

Omfatter følgende:

Informasjonssikkerhet:

 • Kartlegging av status
 • Risikovurderinger og sårbarheter
 • Etterprøver datasikkerheten
 • Tekniske tiltak mot digitale trusler
 • Utvikling av sikkerhetskultur
 • Opplæring
 • Prosjektledelse
 • Organisering og oppfølging


Kommunikasjonssikkerhet:

 • Leverer utstyr for trygg mobilkommunikasjon
 • Avdekker og beskytter lokaler mot avlytting
 • Veiledning innen trygg kommunikasjon
 • Utstyr for å avdekke videoovervåking
 • Leverandør av deteksjonsløninger til offentlige myndigheter


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.