Mer om 
Bedriftsinterne kurs

NS 5832 - Sikringsrisikoanalyse

Kurset baseres på retningslinjene i NS 5832:2014 Krav til sikringsrisikoanalyse. Kurset gjennomføres som åpent kurs i Oslo sentrum og som bedriftsinternt for kun deres virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?

Sikringsrisikoanalyse omfatter prosessen med å kartlegge risiko for tilsiktede uønskede handlinger (kriminelle handlinger) i en virksomhet, basert på vurdering av verdi, trussel og sårbarhet. Resultatet av sikringsrisikoanalysen avdekker om det er behov for å innføre risikoreduserende tiltak. Dersom det er behov vil prosessen omhandle valg og dimensjonering av kosteffektive sikringstiltak. Målet med en sikringsrisikoanalyse er å oppnå lavest mulig restrisiko i virksomheten.

Under kurset lærer du om hvordan sikringsrisikoanalyse gjennomføres på en enkel og funksjonell måte, og hvordan resultatet omsettes til å hente ut potensielle gevinster. Det legges opp til diskusjoner og erfaringsutveksling.

Målgruppe

Drifts-, sikkerhets- og beredskapspersonell og HMS-ansvarlig

Læringsmål

  • Grunnleggende forståelse for hvilke krav som stilles til NS 5832
  • Kjenne til de viktigste begrepene som inngår i standarden
  • Kunne gjennomføre en enkel sikringsrisikoanalyseKunne benytte resultatene fra sikringsrisikoanalysen til de ulike elementene og fasene av NS 5831 – Sikringsrisikostyring, slik at man forstår disse i sammenheng og kan hente ut potensielle gevinster

Kursinnhold

  1. Gjennomgang av hvert steg i standarden
  2. Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne
  3. Skjematikk og dokumentmaler

Kurspresentasjonen, skjematikk og dokumentmaler sendes i forkant av kurset og må medbringes av den enkelte deltager til kurset (elektronisk eller i papirutgave). Kursbevis oversendes etter kurset.

Varighet

5 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell og kursbevis utleveres deltagerne.


Send forespørsel om dette kurset