Mer om 
Bedriftsinterne kurs

NS 5834 – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

Kurset baseres på retningslinjene i NS 5834:2016 Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom.  Kurset gjennomføres som åpent kurs i Oslo sentrum og som bedriftsinternt for kun deres virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?

Sikringsrisikoanalyse omfatter prosessen med å kartlegge risiko for tilsiktede uønskede handlinger (kriminelle handlinger) i en virksomhet, basert på vurdering av verdi, trussel og sårbarhet. Resultatet av sikringsrisikoanalysen avdekker om det er behov for å innføre risikoreduserende tiltak. Dersom det er behov vil prosessen omhandle valg og dimensjonering av kosteffektive sikringstiltak. Målet med en sikringsrisikoanalyse er å oppnå lavest mulig restrisiko i virksomheten.

Under kurset lærer du om kravene og hvordan sikringstiltak planlegges på en funksjonell måte, og sammenhengen mellom NS 5834 og tilknyttede standarder. Det legges opp til diskusjoner og erfaringsutveksling.

Målgruppe

Drifts-, sikkerhets- og beredskapspersonell og HMS-ansvarlig

Læringsmål

Deltakeren skal gjennom kurset tilegne seg grunnleggende forståelse for hvilke krav som stilles til NS 5834 og skal kjenne til de viktigste begrepene som inngår i en slik prosess. Videre fokuserer vi på de ulike elementene og fasene av NS 5831 – Sikringsrisikostyring og NS5832 - Sikringsrisikoanalyse slik at man forstår disse i sammenheng med NS5834.

Kursinnhold

  1. Gjennomgang av hvert steg i standarden
  2. Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne
  3. Skjematikk og dokumentmaler

Kurspresentasjonen, skjematikk og dokumentmaler sendes i forkant av kurset og må medbringes av den enkelte deltager til kurset (elektronisk eller i papirutgave). Kursbevis oversendes etter kurset.

Varighet

4 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell og kursbevis utleveres deltagerne.


Send forespørsel om dette kurset