NS 5834 – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom


Dato : 03.11.2022
Tid : 09:00 - 15:00
Kurssted : Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, 4. etasje, Oslo (inngang v/Egon)
Pris : 2 900
Ledige plasser : 15         Påmelding

Kurstype : Sikringsrisikoanalyse

Beskrivelse : 

Målgruppe

Drifts-, sikkerhets- og beredskapspersonell og HMS-ansvarlig

Læringsmål

Deltakeren skal gjennom kurset tilegne seg grunnleggende forståelse for hvilke krav som stilles til NS 5834 og skal kjenne til de viktigste begrepene som inngår i en slik prosess. Videre fokuserer vi på de ulike elementene og fasene av NS 5831 – Sikringsrisikostyring og  NS5832 Sikringsrisikoanalyse slik at man forstår disse i sammenheng med NS5834.

Kursinnhold

  1. Gjennomgang av hvert steg i standarden
  2. Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne
  3. Skjematikk og dokumentmaler

Kurset gir et godt grunnlag for de som ønsker å etablere/videreutvikle styringssystem for sikkerhet i sin virksomhet.

Kursmateriell, kursbevis og lunsj er inkludert. 

Kurspresentasjonen, skjematikk og dokumentmaler sendes i forkant av kurset og må medbringes av den enkelte deltager til kurset (elektronisk eller i papirutgave). Kursbevis oversendes etter kurset.

Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursstart, belastes kursavgiften i sin helhet.   Påmelding

Bedriftsinterne kurs

Kontakt oss i dag for tilbud, tlf 66 10 99 40 - post@sikkerhetsledelse.no.
Vi gjennomfører bedriftsinterne kurs i hele landet.
Sikkerhetsledelse AS - Bedriftsinternt brannvernkurs

Brannvernkurs

Brann er uønsket hendelse med høy risiko. Kurset har særlig fokus på hvordan branntilløp forebygges og hvilke akutte tiltak som prioriteres ved brann.
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Kurs i konflikt- og trusselhåndtering

Kurs i konflikt- og trusselhåndtering

For skoler, helseinstitusjoner og andre virksomheter med mellommenneskelige utfordringer, og hvordan man forebygger.
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Kurs i risikovurdering

Kurs i risikovurdering

Hvordan redusere risikoen i deres virksomhet på en systematisk og effektiv måte? Et sentralt spørsmål for å sikre ansatte og en trygg drift. Praktisk rettet kurs. 
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Kurs i sikkerhetsledelse

Kurs i sikkerhetsledelse

Hvordan utøve systematisk sikkerhetsarbeid i egen virksomhet på en effektiv måte? Vi gjennomgår sikkerhetssjefens ansvar og oppgaver. 
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Kurs i NS 5832 - Sikringsrisikoanalyse

Kurs i NS 5832 - Sikringsrisikoanalyse

Under kurset lærer du om hvordan sikringsrisikoanalyse gjennomføres på en enkel og funksjonell måte, og hvordan resultatet omsettes til å hente ut potensielle gevinster. Det legges opp til diskusjoner og erfaringsutveksling. 

Åpent kurs i Oslo og bedriftsinternt.

Les mer
Kurs i NS 5834 – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

Kurs i NS 5834 – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

Under kurset lærer du om kravene og hvordan sikringstiltak planlegges på en funksjonell måte, og sammenhengen mellom NS 5834 og tilknyttede standarder. Det legges opp til diskusjoner og erfaringsutveksling. 

Åpent kurs i Oslo og bedriftsinternt.

Les mer
Kurs i sikkerjobbanalyse

Kurs i sikkerjobbanalyse

Internkontrollforskriften stiller krav til kartlegging av farer i virksomheten. Kurset tar for seg analysemetoden og er praktisk rettet. 
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Sikkerhetskurs

Sikkerhetskurs

Forebygging av ulykker og kriminelle handlinger er viktig for økonomisk vekst og trygghet for ansatte og kunder. Emner og omfang tilpasses deres ønsker og behov. 
Bedriftsinternt kurs.
Les mer

Sikkerhetskurs bygg og anlegg

Kontakt oss i dag for tilbud, tlf 66 10 99 40 - post@sikkerhetsledelse.no.
Vi gjennomfører sikkerhetskurs i hele landet.
Sikkerhetsledelse AS - Bedriftsinternt kurs i varme arbeider

Kurs i varme arbeider

Vi utformer varme arbeider kurset etter dine behov og arbeidsoppgaver slik at det skal være relevant for din virksomhet.
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Anhuking, stropping og signalgiving

Anhuking, stropping og signalgiving

Kurset gir personell som skal jobbe som anhukere og/eller signalmenn, opplæring i bruk av løfteutstyr.
Bedriftsinternt/prosjektbasert.
Les mer
Evakuering og redning

Evakuering og redning

Kurset gir opplæring i bruk av evakuerings- og redningsutstyr, og bidrar til trygghet for kolleger som opererer i høyden og økt beredskap.
Bedriftsinternt/prosjektbasert.
Les mer
Fallsikring og arbeid i høyden

Fallsikring og arbeid i høyden

Kurset gir økt kunnskap og forståelse i bruk av fallsikringsutstyr - risikoreduserende tiltak med stor effekt. Fall innebærer ofte alvorlig personskade og driftsstans.
Bedriftsinternt/prosjektbasert.
Les mer
Personløfter

Personløfter

Kurset gir deltakerne opplæring i sikker bruk av personløftere, som er et lovpålagt krav. Det handler om å forebygge personskader og unngå driftsstans.
Bedriftsinternt/prosjektbasert.
Les mer
Verktøy og maskiner

Verktøy og maskiner

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap i sikker bruk av håndverktøy. En vesentlig del av personskader skjer under bruk av verktøy.
Bedriftsinternt/prosjektbasert.
Les mer