files/2014/Design2014/Standardbilde.jpg

Personvernerklæring

Før du kjøper og bruker produkter og tjenester fra Sikkerhetsledelse (inkludert bruken av www.sikkerhetsledelse.no og andre nettsider og/eller apper vi bruker til formidling av salg av produkter og tjenester) avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme. Analytiske data, som ikke kan identifisere deg eller knyttes til deg, deles med våre webutviklere via Google Analytics for å forbedre nettsiden vår. Hvis du ikke ønsker at Google Analytics skal samle inn opplysninger om deg kan du installere denne nettleserutvidelsen fra Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Cookies

Hva er cookies?

Cookies er små tekstfiler bestående av bokstaver og tall. Disse sendes fra vår eller våre partnernes webservere og lagres på enheten som beskrevet nedenfor. Denne websiden kan bruke flere typer cookies:

 • Session cookies er midlertidige cookies som utløper når du lukker nettleseren eller appen din.
 • Vedvarende cookies er cookies som forblir til du sletter dem eller de utløper.
 • Førsteparts-cookies er cookies angitt av websiden du besøker.
 • Tredjeparts cookies er cookies som er angitt av et tredjeparts webside.
 • Lignende teknologier er teknologier som lagrer informasjon i nettleseren din, eller på enheten din, på en måte som ligner på cookies.

 

Hvorfor bruker vi cookies?

Cookies som vi bruker, forbedrer vanligvis våre tjenester til deg. Noen ganger trengs cookies for å få funksjoner til fungere. Andre ganger gjør de bare våre tjenester enda mer smidige for deg. Generelt kategoriserer vi våre cookies og deres funksjon som følger:

 • Kjernefunksjonalitet cookies er absolutt nødvendige for å kunne tilby våre grunnleggende tjenester.
 • Optimalisering cookies gir analytisk informasjon om din bruk av tjenestene våre. De tillater oss å kontinuerlig forbedre våre produkter og er som sådan nødvendige. Våre produkter vil ikke fungere like smidig uten disse cookies.
 • Preferanse cookies gjør det mulig å lagre innstillinger, som for eksempel valgfritt språk eller om du vil forhåndsdefinere opplysningene dine eller ikke. Uten disse typer cookies ville det ikke være mulig å tilpasse våre tjenester i henhold til dine preferanser.

 

Piksler:

I enkelte perioder kan vi benytte oss av piksler til konverteringssporing. Konverteringssporing hjelper oss med å måle annonseeffekt ved å rapportere om handlingene folk foretar seg etter å ha sett disse annonsene. Vi lager piksler som sporer konverteringer, legger dem til sidene på hjemmesiden der konverteringen skal skje, og sporer deretter konverteringen tilbake til annonsene der de kjører på andre nettsteder som Facebook og Twitter.

Ingen personlige opplysninger blir samlet som med disse informasjonskapslene eller pikslene.

 

Hvordan kan du kontrollere bruk av cookies?

Din nettleser eller enhet vil vanligvis tilby innstillinger angående bruk og omfang av cookies. Vennligst se nettleserens eller enhetens referansedata for å lære hvordan du justerer innstillingene dine. Du kan for eksempel blokkere alle cookies, kun godta førstepart cookies, eller slette alle cookies når du avslutter nettleseren din.

Vær oppmerksom på at noen av tjenestene som vi tilbyr, kan slutte å fungere hvis du blokkerer eller sletter cookies.


Som bruker av nettstedet kan du velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Du har også muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvelgelsessiden til  Network Advertising Initiative 

Personopplysninger og ansvar

Behandlingsansvarlig: 

Sikkerhetsledelse AS 
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen

E-post:  post@sikkerhetsledelse.no
Telefon: +47 66109940

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du dessuten klage til Datatilsynet .

Sikkerhetsledelse er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester, og i kontakt med oss.

 

Hvilke opplysninger vi samler inn

Sikkerhetsledelse innhenter følgende personopplysninger for å identifisere og registrere (1) kundeforholdet, (2) kontaktpersoner på kundeforholdet:

 1. Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer og epostadresse
 2. Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse

samt for å levere tjenesten i henhold til avtale, og utføre service og tjenester på forespørsel og/eller iht avtale. Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling, administrasjon, og bruk av våre tjenester også lagret.

 

Hvor vi lagrer personopplysninger

 • servere som driftes av Sikkerhetsledelse AS, og er lokalisert i Norge. 
 • servere som driftes av Interkodex AS, og er lokalisert i Norge og/eller EU, med mindre annet er oppgitt. 
 • servere som driftes av Paloma in Sweden AB, og er lokalisert i Sverige og/eller EU, med mindre annet er oppgitt

Sikkerhetsledelse plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige. Personopplysninger som er feil eller mangelfulle vil bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til 1881.no, Posten, Bring, Kredittopplysningsbyrå (Experian), Brønnøysundregistrene og andre offentlig tilgjengelige kilder.

 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Opplysningene blir beholdt av oss på ubestemt tid dersom du ikke har bedt oss om å slette opplysningene etter behandling av henvendelsen. Du kan når som helst be oss om å slette opplysningene dine ved så sende epost til: post@sikkerhetsledelse.no.

 

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger hentes inn for at Sikkerhetsledelse skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Sikkerhetsledelse samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvenrserklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Opplysningene du sender oss via kontaktskjemaet mottar vi på epost, og lagres i en database som administreres av våre webutviklere. I tillegg lagres opplysningene på vår server i våre lokaler og som backup hos vår datasupport. Disse er sikret med høy grad av fysiske og elektroniske sikringstiltak.

 

Hvilke rettigheter har du over dine opplysninger meddelt oss?

Du har alle rettigheter over opplysningene, som innebærer:

 • Du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysninger.
 • Du har rett til å få en kopi av opplysningene som behandles av oss.
 • Du har rett til å be om at de skal oppdateres eller korrigeres.
 • Du har rett til å få slettet dine opplysninger.

Spørsmål om dine rettigheter rettes til post@sikkerhetsledelse.no eller tlf +47 66109940

 

Databehandlere

Vi har underleverandører som drifter nettsidene våre, samt underleverandører som sørger for back-up av våre systemer. Med disse har inngått avtaler om databehandling. Disse avtalene beskriver hvordan personopplysningene skal håndteres av våre underleverandører/databehandlere. Våre databehandleravtaler er skrevet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

Tredjeparts funksjonalitet

Våre nettsider og/eller digitale produkter og løsninger inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner, tjenester, apper og linker, fra andre leverandører og nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Disse tredjepartsfunksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan lagre en informasjonskapsel slik at tredjepartsfunksjoner fungerer som de skal.

Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg derfor til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

 

Konfidensialitet og sikkerhet

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger. All dataoverføring som skjer via våre nettsider er kryptert med sikkerhetssertifikat (https). 

Dersom vi blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per epost, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Sikkerhetsledelse tar kontakt med deg elektronisk eller per telefon vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og/eller administrative problemer knyttet til din bruk av våre tjenester.

 

Endringer i personvernerklæringen

Kunden aksepterer at Sikkerhetsledelse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. 

Sikkerhetsledelse plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som i større grad innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Sikkerhetsledelse har for øvrig innført strenge krav til personvern og data- og dokumentsikkerhet i virksomheten. Disse er iht gjeldende krav i personopplysningsloven og GDPR-forordningen.