Mer om 
Reisesikkerhet

Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder

Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder tar for seg fasene før, under og etter opphold. Opplæringen omfatter grunnleggende viktige forberedelser, tiltak og oppfølging, og setter fokus på bevissthet og kunnskap om de rette tiltakene gjennom informasjon, erfaringsutveksling og praktisk trening.

Sikkerhetsopplæringen består av:

 1. Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsforhold:
  • Sikkerhetsforståelse
  • Erfaringer fra opphold i trusselutsatte områder og hendelser
  • Trusselbildet
  • Sikkerhets- og beredskapstiltak
  • Regelverk og ansvarsforhold
  • Kulturforståelse og holdninger
 2. Forberedelsestiltak før opphold:
  • Forberedelse og planlegging av reise og opphold
  • Trusselbildet og risikovurdering
  • Reiseplan og rapporteringsrutiner
  • Grunnleggende individuell mental forberedelse og stressmestring
  • Materiell/utstyr
 3. Sikkerhetstiltak under oppholdet:
  • Kontroll-, rapporterings- og sikkerhetsrutiner
  • Risiko- og sårbarhetsvurdering
 4. Opptreden og tiltak ved hendelser og situasjoner:
  • Ulykker, sykdom og naturgitte hendelser
  • Sjokk og akutte stressreaksjoner, posttraumatisk stressforstyrrelse og sorgreaksjoner
  • Konflikter, trusselsituasjoner, skyting, eksplosjoner, ran, vold, kidnapping og gisselsituasjon
  • Førstehjelpsopplæring - aktuelle skader, sykdom og klimaforhold
  • Varslingstiltak, støtte og bistand
 5. Oppfølging etter oppholdet:
  • Rapportering
  • Debriefing og oppfølging
  • Psykologisk individuell oppfølging og ettervern

Ovennevnte kursinnhold er et utgangspunkt, hvor endelig kursplan tar utgangspunkt i deres ønsker og behov. Valg og tilpassing av emner, omfang, varighet, tid og sted mv avtales nærmere.

Vi samarbeider tett med Senter for Stress – og traumepsykologi i Oslo, som har betydelig kompetanse og erfaring med bistand til personell som har vært utsatt for traumatiske hendelser.

Pris på forespørsel.

Ta kontakt med oss i dag for et kort og effektivt informasjonsmøte, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.