Veileder ved grov vold og terrorhandlinger

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Her kan du laste ned veilederen utviklet av Sikkerhetsledelse:

 

Ta kontakt med spesialrådgiver Anders Snortheimsmoen dersom dere trenger råd og veiledning. Anders treffes på as@sikkerhetsledelse.no - tlf 99 28 24 00.