Beredskap

Uønskede hendelser skjer. Sikkerhetsledelse ønsker å bidra til at deres virksomhet er best mulig istand til å håndtere en krisesituasjon. Vi leverer enkle og funksjonelle beredskapsplaner , og effektive og målrettede beredskapskurs og -øvelser . Våre  beredskapsrådgivere  har politifaglig kompetanse og mange års erfaring fra håndtering av reelle kriser. Sikkerhetsledelse tilbyr fleksible beredskapsløsninger tilpasset deres behov.