Beredskapsanalyse

Våre rådgivere har mange års erfaring fra håndtering og ledelse av reelle kriser. Under en beredskapsanalyse avdekker vi om det er samsvar mellom faktisk og ønsket beredskapsnivå. Analysen gir et godt grunnlag for valg og dimensjonering av riktige beredskapstiltak. Sikkerhetsledelse er uavhengig av leverandører, og vil som uhildet ekstern ressurs ha gode forutsetninger for å avdekke eventuelle feil og mangler.

Omfatter følgende:

  • Analysemøte for å avklare rammer og mål
  • Befaring og gjennomgang av eksisterende risikovurdering, beredskapsplan og øvrig dokumentasjon
  • Rapport med sårbarhet, resultat og anbefalte tiltak


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.