Beredskapskurs og øvelser

Mentale forberedelser og kunnskap om suksesskriteriene er avgjørende for å ta de rette beslutningene i en krisesituasjon. Vi tilbyr beredskapskurs, øvelser og scenariobasert trening for din virksomhet. Kursledere har politifaglig spesialkompetanse og erfaring fra ledelse under reelle kriser. Sikkerhetsledelse har egen spillstab med fagkompetanse fra helse, brann- og redning, politi og krisekommunikasjon. Vi kjører åpne kurs og øvelser i Oslo.

Omfatter følgende:

  • Regelverk, roller og oppgaver
  • Beredskap satt i system
  • Fra krisen oppstår til krisen opphører
  • Suksesskriterier
  • Ledelse og stabsarbeid
  • Stressmestring
  • Mediehåndtering
  • Øvelse
  • Evaluering av øvelsen

Ved bedriftsinterne kurs og øvelser tilpasses emner og innhold deres ønsker og behov.

 

Konflikt- og trusselhåndtering i skolen

Sikkerhetsledelse gjennomfører effektive kurs for elever og ansatte ved skoler og utdanningsinsitusjoner i hele landet.  Se mer info og be om tilbud her


Se også:


T a kontakt med oss i dag for pristilbud,  post@sikkerhetsledelse.no  - tlf 66 10 99 40 eller gå til vår oversikt over åpne kurs .