Beredskapsplan

Sikkerhetsledelse er særlig opptatt av at en plan for beredskap og krise skal være enkel og funksjonell. Den skal være lett å finne frem i og kunne brukes aktivt under en beredskapssituasjon. Beredskapsrådgivere med mange års politifaglig kompetanse vil bistå dere. Alternativt kan dere kjøpe en av våre planmaler og tilpasse den selv. 

Omfatter følgende:

  • Beskrivelse av beredskapssystemet
  • Organisering Beredskap
  • Første tiltak, etablering og varsling
  • Funksjonsbeskrivelser
  • Normalisering og ettervern
  • Evaluering
  • Operasjonslogg
  • Meldingsskjema
  • Tiltakskort/-planer


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.