Beredskapsrådgiver

Sikkerhetsledelse går inn som beredskapsrådgiver i alle typer virksomheter. Dere tildeles en fast ressurs med politifaglig kompetanse, som sikrer at planverk og opplæring ivaretas, og som er klar til å bistå strategisk og operativt under en beredskapssituasjon eller krisehendelse. Dette er en fleksibel løsning med kort oppsigelsestid og ingen faste kostnader. 

Omfatter følgende:

Tjenesten tilpasses deres ønsker og behov.


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.