Beredskapstjeneste 24/7

Vi har alltid ressurser i beredskap for virksomheter og personer/familier med beredskapsavtale, klare til å bistå dere når det oppstår akutt behov for bistand eller dere kun ønsker råd. Tjenesten inkluderer fri rådgivning på telefon hele døgnet, og utøves av våre ansatte med politifaglig spesialkompetanse.

Vakthavende rådgiver har bred erfaring fra reelle krisehendelser. Beredskapstjenesten gir trygghet for deg, din familie og virksomheten - en rimelig forsikring.

Beredskapstjenesten tilpasses ønsker og behov. Utgangspunktet for tjenesten er:

 • Rådgivnings- og utrykningsberedskap 24/7:
  • Sikkerhets- og beredskapsfaglig rådgivning, hvor dere kan ta opp aktuelle spørsmål og problemstillinger
  • Periodiske beskrivelser ved endring av trusselbildet sendes ut til våre beredskapskunder med kriminalitetstrender og anbefalte tiltak
  • Varsling og umiddelbar aksjon og tiltak ved trusselsituasjoner og alvorlige uønskede hendelser, som varsling og etablering av beredskapsgruppen, oppfølging og ettervern av involverte, rekvirering av aktuelle ressurser og dialog med politiet
  • Tilgang på rådgiver, som rykker ut og inngår i beredskapsledelsen dersom behov
 • Fri sikkerhets- og beredskapsrådgivning pr telefon alle dager, hele døgnet
 • Ved behov etablerer vi vår egen beredskapsgruppe ved vårt kontor, som sikrer optimal støtte for dere som kunde


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.