Bistand til «Evaluering av pandemihåndtering»

Sikkerhetsledelse har i 15 år gjennomført kurs og øvelser innen beredskap og kriseledelse. Vi har beredskapstjeneste for et omfattende antall beredskapskunder 24/7 og har bistått under og etter reelle alvorlige hendelser. Ved alle alvorlige hendelser og kriser er det viktig å forbedre seg og implementere forbedringer, slik at man i enda større grad har en beredskap som fungerer optimalt.

Hva fungerte? Hva kan vi forbedre?

Sikkerhetsledelse tilbyr bistand til evaluering når dette er riktig tidspunkt for virksomheten. Vi vil kunne styre evalueringen, dokumentere prosessen og anbefale tiltak som bidrar til forbedring på en trygg måte.

Vi tilbyr følgende:

  • Erfaringsdeling og evaluering av håndtering med kriseledelsen/beredskapsgruppen
  • Gjennomgang av beredskapsplan og eventuelt revisjon
  • Evalueringsrapport med anbefalinger inkludert presentasjon og gjennomgang

Pris: Kr 15.000 eks mva.


Ta kontakt med oss for mer informasjon, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.