Grunnkurs i arbeidsmiljø

I Arbeidsmiljøloven heter det: Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av AMU får den opplæring som er nødvendig.

Kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, forutsatt at arbeidsgiver og arbeidstakerne har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Grunnlaget for dette er at partene i fellesskap har kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Dette avdekkes gjerne via risikovurderingen av virksomheten. Arbeidstilsynet kan likevel pålegge arbeidsgiver å sørge for mer omfattende opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg enn det er besluttet i virksomheten.

Hva har vi fokus på under kurset?

Vi skal på en lettfattelig og praktisk måte ta for oss de teoretiske lovkravene. Erfaringsoverføring og praktisk trening via gruppearbeid skaper engasjement og gjør kurset både spennende og interessant. Et kurs til lav pris, som gir deg et godt utbytte.

Målgruppe

Arbeidsgivere, ledere på alle nivåer, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Læringsmål

 • Tilegne deg nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen, risikoforhold og systematisk HMS-arbeid
 • Være i stand til å utøve din HMS-funksjon på en forsvarlig måte og slik at kravene til systematisk HMS-arbeid etterleves i virksomheten

Kursinnhold   

 1. Arbeidsmiljølovgivningen
  • Krav til systematisk HMS-arbeid
  • Roller og oppgaver
  • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
  • Psykososial og fysisk arbeidsmiljø
  • Kjemisk og biologisk helsefare
  • Kontrolltiltak i virksomheten
  • Arbeid av barn og ungdom
  • Advarsler i arbeidsforhold
 2. Oppbygging og drift av HMS-systemet
  • Risikovurdering
  • Opplæring
  • Avvikssystem
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Stoffkartotek
  • HMS-revisjon
 3. Beredskap og krisehåndtering
  • Grunnleggende beredskapsteori
  • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
 4. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak
 5. Kartleggingsmetoder
 6. Konflikt- og trusselhåndtering
 7. Trakassering
 8. Rusmisbruk
 9. Personlig verneutstyr
 10. Den gode arbeidsplassen

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Varighet

2 dager. 

Pris

Kr 4.800,-. Inkluderer lunsj, kursmateriell, Arbeidsmiljøloven og kursbevis. Sentrale HMS dokumentmaler oversendes etter kurset.

Kursmateriell sendes deltagerne i forkant av kurset og medbringes av den enkelte til kurset (elektronisk eller i papirutgave).

NB! Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet.


Kursoversikt Oslo