Mer om 
HMS

HMS

Vi hjelper virksomheter med å ivareta et godt psykososialt arbeidsmiljø, trygge sine ansatte, forebygge sykefravær og arbeidsrelaterte skader, og hindre tap av verdier. Våre erfarne  HMS-rådgivere  bistår med å kartlegge behovene og innføre de rette "verktøyene" som dere trenger i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Vi har utviklet et eget dataverktøy for HMS-styring, som er svært enkelt og funksjonelt i bruk.

Sikkerhetsledelse bistår med å bygge opp og innføre effektive HMS-systemer, gjennomføre risikovurderinger og gå inn som HMS-rådgiver i din virksomhet.

Vår arbeidsmodell er basert på mange års erfaring fra ulike bransjer innen privat og offentlig sektor. Vi holder også HMS-kurs og øvelser for ledere og ansatte.

Våre kunder innen HMS er blant annet kontorbedrifter, kjeder innen varehandel, apotekdrift, entreprenører, eiendomsforvaltere, styrer i boligselskap og sameier, produksjonsvirksomheter og offentlige virksomheter.

Ønsker dere å gjennomføre opplæring for lederne eller de ansatte? Kontakt oss for tilbud på HMS-kurs eller Grunnkurs i arbeidsmiljø.

 

Våre HMS-tjenester:


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss.