files/2014/Design2014/Collage.jpg
Om oss

Hvorfor oss?

Sikkerhetsledelse har den unike kompetansen og de enkle løsningene - som vi vet fungerer i det daglige og under en krisesituasjon. Vi er en totalleverandør, uavhengig av leverandører av fysisk og elektronisk sikring og vektertjenester.

Rådgivere med mange års erfaring, også fra håndtering og ledelse av reelle kriser, med spesialkompetanse fra Politiet. Målrettede og funksjonelle løsninger som vi vet fungerer i daglig drift og i krisesituasjoner. Alltid i  beredskap. En handlekraftig støttespiller for alle typer virksomheter, personer og familier.

Ta kontakt med oss i dag, post@sikkerhetsledelse.no - tlf 66 10 99 40.