Mer om 
Krisehåndtering

Krisehåndtering

Vi har mange års praktisk erfaring med krisehåndtering og kriseledelse, og bistår mange ulike bedrifter og organisasjoner når krisesituasjoner oppstår. Det handler om å ha en plan og være godt forberedt - hva gjør vi dersom...? 

Våre rådgivere bistår med aktiv støtte til ledelsen i en krisesituasjon. Vårt mål er at dere skal lykkes gjennom proaktiv ledelse, god oppfølging av ansatte og pårørende, og riktig kommunikasjon. Som del av vår leveranse innen krisehåndtering tilbyr vi også kurs og øvelser i beredskap og kriseledelse.
 

Våre kunder innen krisehåndtering er blant annet kontorbedrifter, kjeder innen varehandel, apotekdrift, entreprenører, eiendomsforvaltere, styrer i boligselskap og sameier, produksjonsvirksomheter og offentlige virksomheter.
 

Våre tjenester innen krisehåndtering:

 

Les også om våre tjenester innen kriseforebyggende arbeid:


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss.