Mer om 
Krisehåndtering

Ettervern og psykososial støtte

Med lang erfaring innen håndtering av traumatiske hendelser, har vi høy kompetanse og er godt mentalt forberedt på krisesituasjoner. 

Rask psykososial støtte og tett oppfølging av ansatte, kunder og andre involverte er viktig for å redusere belastninger og skadeomfang. Denne støtten bidrar også til å forebygge sykefravær og normalisere driften snarest mulig. 

Omfatter følgende:

  • Beredskapstjeneste 24/7 - sørger for at dere alltid har ressurser tilgjengelig for akutt oppfølging av involverte ansatte, kunder mv
  • Tilgang på våre samarbeidende akutthelsetjenester
  • Individuelle samtaler og gruppesamlinger
  • Opplæring i ettervern og psykososial støtte

 

Ønsker du bistand til ettervern og psykososial støtte? Ring oss nå på 66 10 99 40.


Se også:


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss for mer informasjon om ettervern og psykososial støtte eller send inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.