files/2014/Design2014/Etteretning.jpg
Tjenester

Granskning

Våre rådgivere med mange års kompetanse fra politiet utfører granskning i saker hvor det er mistanke om kriminelle forhold. Vi gjennomfører samtaler med involverte personer, innhenter dokumentasjon og foretar andre former for informasjonsinnhenting for å danne oss et best mulig bilde av hendelsesforløpet. Dette er primært saker som omhandler interne misligheter, hvor erstatningskrav og avslutning av arbeidsforhold som regel utgjør del av resultatet.

Omfatter følgende:

  • Innhenting av informasjon og dokumentasjon
  • Befaringer og samtaler med involverte personer
  • Systematisering av informasjon
  • Rapport med situasjonsbeskrivelse, årsaksforhold, resultat av granskningen og anbefalte tiltak

 

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss for mer informasjon om granskninger eller send inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.