Mer om 
Sikkerhetskurs bygg og anlegg

Kurs i anhuking, stropping og signalgiving

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr krever dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr med risiko for skade. Hvordan kan personskader forebygges? Kurset gjennomføres bedriftsinternt eller for deres prosjekt.

Hva har vi fokus på under kurset?

Gi personell som skal jobbe som anhukere og/eller signalmenn opplæring i sikker bruk av løfteutstyr.

Målgruppe

Ledere og medarbeidere på alle nivåer.

Læringsmål

 • Skape holdninger for sikker bruk av løfteredskaper
 • Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold og daglig kontroll
 • Vite når utstyret er usikkert eller defekt og må tas ut av drift

Kursinnhold

 • Lover og regler
 • Ansvarsroller og rutiner
 • Krav til personell
 • Uønskede hendelser/ulykker
 • Ord og uttrykk
 • Generelt om løfting/løftetabeller
 • Fiberstropper
 • Kjettingredskap
 • Ståltau
 • Andre løfteredskaper
 • Kontroll og vedlikehold
 • Signalgivning
 • Sikkerhet ved løft

Varighet

Fra 5 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell utleveres deltagerne.


Kursoversikt Oslo