Kurs i beredskap og kriseledelse

Riktig krisehåndtering er viktig for å redusere skadeomfanget, skape trygghet og sikre omdømmekapitalen. I en krisesituasjon blir virksomhetens omdømme satt på prøve. Det handler om å være i forkant av situasjonen. Kursleder har tung erfaring fra håndtering av reelle kriser.

Hva har vi fokus på under kurset?

Våre kursledere har minimum 25 års erfaring fra beredskap og krisehåndtering, inkludert reell erfaring fra kriser og krevende operasjoner fra Politiets beredskapstropp. Engasjement, enkle og effektive "verktøy" og suksesskriteriene er gjennomgående under kurset. Den praktiske øvelsen viser at organisering, stressmestring og proaktivt lederskap er suksessfaktorene. Vi garanterer en spennende og utbytterik treningsøkt.

Målgruppe

Daglig ledere, informasjonsledere/-medarbeidere, personal-/HR-ledere, sikkerhetssjefer, beredskapskoordinatorer/-ledere, driftsledere og andre sentrale funksjoner i bedriftens beredskapsorganisasjon.

Læringsmål

Gi deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og kriseledelse, slik at de er forberedt til å håndtere en alvorlig hendelse i egen virksomhet.

Kursinnhold

  • Regelverk, roller og oppgaver
  • Beredskap satt i system
  • Fra krisen oppstår til krisen opphører
  • Suksesskriterier
  • Ledelse og stabsarbeid
  • Stressmestring
  • Mediehåndtering
  • Øvelse
  • Evaluering av øvelsen

Under øvelsen settes kursdeltagerne opp i beredskapsgruppe og får forelagt en aktuell krisesituasjon. En effektiv treningsøkt i organisering og gjennomføring.

Varighet

6 timer.

Pris

Kr 3.000,-. Inkluderer lunsj, kursmateriell og kursbevis.

NB! Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet.


Kursoversikt Oslo