Mer om 
Sikkerhetskurs bygg og anlegg

Kurs i evakuering og redning

Bruk av fallsikring innebærer en risiko, men det er mange som ikke har planer for håndtering av ulykker knyttet til denne type arbeid. Hvordan gjennomføre en sikker redningsoperasjon? Kurset gjennomføres bedriftsinternt eller for deres prosjekt.

Hva har vi fokus på under kurset?

Deltakerne får opplæring i bruk av evakuerings- og redningsutstyr som kan benyttes i bygg- og anleggsbransjen.

Målgruppe

Kurset er for personer som utfører arbeid i høyden og som skal bruke fallsikringsutstyr (les om kurs i fallsikring og arbeid i hoyden).

Læringsmål

Deltagerne skal på en sikker måte kunne bruke evakueringssystem under redningsoperasjoner i høyden.

Kursinnhold

  • Lover og regler
  • Fall og fallkrefter
  • Rutiner ved evakuering av person
  • Evakueringssystem
  • Praktisk øvelse

Varighet

Fra 3 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell utleveres deltagerne.


Kursoversikt Oslo