Mer om 
Sikkerhetskurs bygg og anlegg

Kurs i fallsikring og arbeid i høyden

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen setter krav til arbeidsgiver. Hvordan jobbe sikkert i høyden og unngå fallskader? Kurset gjennomføres bedriftsinternt eller for deres prosjekt.

Hva har vi fokus på under kurset?

Kurset gir deltakerne økt kunnskap og forståelse i bruk av fallsikringsutstyr for å minimere risiko, skader og ulykker på arbeidsplassen.

Målgruppe

Kurset er tilpasset personer som utfører arbeid i høyden og som skal bruke fallsikringsutstyr.

Læringsmål

Deltagerne skal være i stand til å sette sammen et godkjent fallsikringssystem og bruke det på korrekt måte slik at personskader ikke oppstår.

Kursinnhold

  • Lover og regler
  • Ansvarsroller og rutiner
  • Fall og fallkrefter
  • Fallsikringssystem
  • Forankring, klareringshøyde og pendel
  • Seler
  • Kontroll før bruk og sertifisering/resertifisering

Varighet

Fra 4 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell utleveres deltagerne.


Kursoversikt Oslo