Mer om 
Bedriftsinterne kurs

Konflikt- og trusselhåndtering

For skoler, helseinstitusjoner og andre virksomheter med særskilte mellommenneskelige utfordringer i sin arbeidshverdag. Kurset fokuserer på å lære deltagerne å være proaktive og forebyggende. Opplæringen passer for alle som har støtte- og kontrolloppgaver. Kurset er praktisk rettet og gir deg konkrete "verktøy" i hvordan konflikter og trusler skal håndteres. Kurset gjennomføres bedriftsinternt for kun deres virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?

Gjennom mange års spesialkompetanse fra Politiet vil kursleder formidle kunnskap og skape engasjement. Deltagerne vil bli betydelig bedre rustet til å løse konflikt- og trusselsituasjoner i sitt arbeid. 

Målgruppe

Medarbeidere og ledere i funksjoner hvor mellommenneskelige konflikter og alvorlige trusler kan oppstå. Kurset vil også være nyttig for verneombud, tillitsvalgte, avdelings-/mellomledere og HR-personell.

Læringsmål

  • Gi deltagerne grunnleggende kunnskap om tiltak for å forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvensene ved en konflikt-/trusselsituasjon
  • Bevisstgjøre deltagerne i mulige belastninger og reaksjoner, og gjøre de kjent med viktige ettervernstiltak etter uønsket hendelse

Kursinnhold

  • Trusselvurdering
  • Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak
  • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
  • Praktisk øvelse
  • Belastninger og ettervern

Varighet

4 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell og kursbevis utleveres deltagerne.


Send forespørsel om dette kurset