files/2014/Design2014/Kurs_2.jpg
Kurs
HMS-kurs for ledere

HMS-kurs for ledere

Kurset tar for seg grunnleggende lov- og forskriftskrav og hvordan man i praksis skal gjennomføre de faste HMS-aktivitetene i din virksomhet. Engasjerende og lettfattelig kurs.
Les mer og meld deg på
Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Kurset har fokus på grunnleggende lov- og forskriftskrav og hvordan du i praksis skal gjennomføre de faste HMS-aktivitetene i virksomheten. Engasjerende og spennende kurs. Mange gruppeoppgaver.
Les mer og meld deg på
Kurs i beredskap og kriseledelse - Sikkerhetsledelse AS

Beredskap og kriseledelse

Kurset har fokus på grunnleggende beredskapsteori og praktisk trening i kriseledelse. En effektiv økt, som gir deg et godt grunnlag for å håndtere en krisesituasjon i egen virksomhet og redusere konsekvensene.
Les mer og meld deg på
Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskompetanse redder liv og skaper trygghet for kunder og ansatte. Praktisk rettet kurs i livreddende tiltak. Meld deg på et målrettet og effektivt førstehjelpskurs.
Les mer og meld deg på
Sikkerhetsledelse AS - Bedriftsinternt brannvernkurs

Brannvernkurs

Brann er uønsket hendelse med høy risiko. Kurset har særlig fokus på hvordan branntilløp forebygges og hvilke akutte tiltak som prioriteres ved brann.
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Sikkerhetsledelse AS - Bedriftsinternt kurs i varme arbeider

Kurs i varme arbeider

Vi utformer varme arbeider kurset etter dine behov og arbeidsoppgaver slik at det skal være relevant for din virksomhet.
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap

Forebygging av ulykker og kriminelle handlinger er viktig for økonomisk vekst og trygghet for ansatte og kunder. Emner og omfang tilpasses deres ønsker og behov. 
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsledelse

Hvordan utøve systematisk sikkerhetsarbeid i egen virksomhet på en effektiv måte? Vi gjennomgår sikkerhetssjefens ansvar og oppgaver. 
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Risikovurdering

Risikovurdering

Hvordan redusere risikoen i deres virksomhet på en systematisk og effektiv måte? Et sentralt spørsmål for å sikre ansatte og en trygg drift. Praktisk rettet kurs. 
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
NS 5832 - Sikringsrisikoanalyse

NS 5832 - Sikringsrisikoanalyse

Under kurset lærer du om hvordan sikringsrisikoanalyse gjennomføres på en enkel og funksjonell måte, og hvordan resultatet omsettes til å hente ut potensielle gevinster. Det legges opp til diskusjoner og erfaringsutveksling. 

Åpent kurs i Oslo og bedriftsinternt.

Les mer
NS 5834 – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

NS 5834 – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

Under kurset lærer du om kravene og hvordan sikringstiltak planlegges på en funksjonell måte, og sammenhengen mellom NS 5834 og tilknyttede standarder. Det legges opp til diskusjoner og erfaringsutveksling. 

Åpent kurs i Oslo og bedriftsinternt.

Les mer
Sikkerjobbanalyse

Sikkerjobbanalyse

Internkontrollforskriften stiller krav til kartlegging av farer i virksomheten. Kurset tar for seg analysemetoden og er praktisk rettet. 
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Konflikt- og trusselhåndtering

Konflikt- og trusselhåndtering

For skoler, helseinstitusjoner og andre virksomheter med mellommenneskelige utfordringer, og hvordan man forebygger.
Bedriftsinternt kurs.
Les mer
Evakuering og redning

Evakuering og redning

Kurset gir opplæring i bruk av evakuerings- og redningsutstyr, og bidrar til trygghet for kolleger som opererer i høyden og økt beredskap.
Bedriftsinternt/prosjektbasert.
Les mer
Anhuking, stropping og signalgiving

Anhuking, stropping og signalgiving

Kurset gir personell som skal jobbe som anhukere og/eller signalmenn, opplæring i bruk av løfteutstyr.
Bedriftsinternt/prosjektbasert.
Les mer
Personløfter

Personløfter

Kurset gir deltakerne opplæring i sikker bruk av personløftere, som er et lovpålagt krav. Det handler om å forebygge personskader og unngå driftsstans.
Bedriftsinternt/prosjektbasert.
Les mer
Verktøy og maskiner

Verktøy og maskiner

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap i sikker bruk av håndverktøy. En vesentlig del av personskader skjer under bruk av verktøy.
Bedriftsinternt/prosjektbasert.
Les mer
Fallsikring og arbeid i høyden

Fallsikring og arbeid i høyden

Kurset gir økt kunnskap og forståelse i bruk av fallsikringsutstyr - risikoreduserende tiltak med stor effekt. Fall innebærer ofte alvorlig personskade og driftsstans.
Bedriftsinternt/prosjektbasert.
Les mer