Mer om 
Sikkerhetskurs bygg og anlegg

Kurs i personløfter

Arbeidsgiver har ansvaret for dokumentert opplæring av sine ansatte iht Arbeidsmiljøloven. Før bruk av personløfter kreves dokumentert opplæring. Hvordan kan personskader forebygges? Kurset gjennomføres bedriftsinternt eller for deres prosjekt.

Hva har vi fokus på under kurset?

Gi deltakerne opplæring i sikker bruk av personløftere.

Målgruppe

Personer som skal bruke personløftere i sitt arbeid.

Læringsmål

  • Være i stand til å føre flere typer personløftere og bruke disse på korrekt måte, slik at personskader ikke oppstår
  • Lære om ulike produkters virkemåte, begrensninger og prosedyrer for kontroll før bruk
  • Kunne regler for merking, dokumentasjon, daglig kontroll, vedlikehold og bruk

Kursinnhold

  • Lover og regler
  • Ansvarsroller og rutiner
  • Uønskede hendelser
  • Typer og bruksområder
  • Kontroll og vedlikehold
  • Praktiske øvelser

Varighet

Fra 5 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell utleveres deltagerne.


Kursoversikt Oslo