Mer om 
Bedriftsinterne kurs

Risikovurdering

Kurset baseres på retningslinjene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger eller NS 5832:2014 Krav til sikringsrisikoanalyse. Deres ønsker og behov avgjør valget.  Kurset gjennomføres bedriftsinternt for kun deres virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?

Kurset omhandler hvordan man praktisk og funksjonelt gjennomfører en risikovurdering eller sikringsrisikoanalyse. Under kurset vil relevante forhold i deres virksomhet bli inkludert. Det legges opp til diskusjoner og erfaringsutveksling. 

Målgruppe

Daglig leder, drifts-, sikkerhets- og beredskapspersonell, HMS-ansvarlig, personal-/HR-leder og opplæringsansvarlig.

Læringsmål

Gi deltagerne grunnleggende kunnskap, slik at de etter endt kurs kan gjennomføre iht valgt standard og metode.

Kursinnhold

  • Arbeidsmodell - praktisk gjennomføring basert på valgt standard
  • Valg og innføring av risikoreduserende tiltak
  • Revisjon
  • Rapport- og dokumentmaler

Kursmateriell sendes deltagerne i forkant av kurset og må medbringes av den enkelte deltager til kurset (elektronisk eller i papirutgave). Kursbevis oversendes etter kurset.

Varighet

Fra 6 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell og kursbevis utleveres deltagerne.


Send forespørsel om dette kurset