Mer om 
Bedriftsinterne kurs

Sikkerhetsledelse

Kurset tar for seg viktige oppgaver og kritiske områder i hverdagen til en sikkerhetssjef/-ressurs. Hvordan ivareta sikkerhetsarbeidet i egen virksomhet på en systematisk og effektiv måte? Kurset gjennomføres bedriftsinternt for kun deres virksomhet .

Kursleder har mange års politifaglig spesialkompetanse og har vært sikkerhetssjef i store virksomheter.

Hva har vi fokus på under kurset?

Kurs i sikkerhetsledelse tar for seg systematikken i det overordnede sikkerhetsarbeidet i deres virksomhet, inkludert den totale risikostyringen innen sikkerhet og beredskap.

Målgruppe

Daglige ledere, personell innen Risk management, sikkerhetssjefer og driftspersonell.

Læringsmål

Gi kursdeltagerne grunnleggende kunnskap for å ivareta sikkerhetsarbeidet i egen virksomhet på en systematisk og kosteffektiv måte.

Kursinnhold

 • Sikkerhetskalender
 • Sikringsrisikoanalyse (iht NS5832:2014)
 • Lover og forskrifter
 • Sikkerhetsstandard
 • Sikkerhetshåndbok
 • Opplæring og trening
 • Sikringsplan prosjekter
 • Innkjøpsprosesser
 • Utredninger
 • Beredskapstjeneste
 • Avvikssystem
 • Sikkerhetsrevisjon

Varighet

6 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell og kursbevis utleveres deltagerne.


Send forespørsel om dette kurset