Mer om 
Bedriftsinterne kurs

Kurs i sikkerjobbanalyse

Gode og sikre arbeidsvaner gir kvalitet og gode resultater. Internkontrollforskriften beskriver kravene til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid og sikkerjobbanalyse er en metode for å ivareta kravene til risikokartlegging. Kurset gjennomføres bedriftsinternt for kun deres virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?

Kurs i sikkerjobbanalyse tar utgangspunkt i vår egenutviklede skjematikk, som også utleveres kursdeltagerne. Kurset er praktisk rettet og gir konkrete råd i hvordan en sikkerjobbanalyse gjennomføres på en enkel og effektiv måte.

Målgruppe

Ledere, sikkerhetspersonell, HMS-ansvarlige, driftpersonell, HR-sjefer/-personell, opplæringsansvarlige og arbeidstakere som jobber med risikofylte oppdrag.

Læringsmål

Gi deltagerne grunnleggende kunnskap for gjennomføring av Sikkerjobbanalyse til bruk i egen virksomhet.

Kursinnhold

  • Lovverk og grunnlag
  • Trinnvis analyseprosess
  • Risikovurdering
  • Gruppeoppgaver

Varighet

4 timer. 

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell, kursbevis og mal sikkerjobbanalyse utleveres deltagerne.


Send forespørsel om dette kurset