Mer om 
Sikkerhetskurs bygg og anlegg

Kurs i verktøy og maskiner

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr krever dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr med risiko for skade. Hvordan kan vi forebygge personskade? Hvilke brannverntiltak kan vi gjøre for å hindre at brann oppstår? Kurset gjennomføres bedriftsinternt eller for deres prosjekt.

Hva har vi fokus på under kurset?

Gi deltakerne grunnleggende kunnskap i sikker bruk av håndverktøy.

Målgruppe

Personer som skal bruke verktøy med risiko for skade.

Læringsmål

 • Kunne redegjøre for ulike type ulykker som kan inntre ved feil bruk av verktøyet og hvordan disse kan forebygges
 • Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold og daglig kontroll
 • Vite når utstyret er usikkert eller defekt og må tas ut av drift

Kursinnhold

 • Lover og regler
 • Ansvarsroller og rutiner
 • Uønskede hendelser
 • Typer og bruksområder
 • Verneutstyr
 • Sikkerhet
 • Vedlikehold
 • Miljø
 • Praktisk gjennomgang

Varighet

4 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell utleveres deltagerne.


Kursoversikt Oslo