files/2014/Design2014/Collage.jpg
Om oss

Om oss

Vi utfører målrettet rådgivning, effektive kurs og realistiske øvelser, og bygger opp funksjonelle systemer innen sikkerhet, beredskap, krisehåndtering og HMS.

Sikkerhetsledelse består av spesialister med høy fagkompetanse. Risikostyring og etablering av sikringstiltak er vår kjernevirksomhet. Vi jobber effektivt og målrettet for at din virksomhet skal kunne ta ansvar for egen sikkerhet og sørge for nødvendig trygghet for ansatte, kunder og øvrige verdier.

Våre leveranser omfatter blant annet: