Mer om 
Personsikkerhet

Personsikkerhet

Personsikkerhet gir trygghet for personer, familier, virksomheter og organisasjoner. Vi starter med en trusselvurdering, hvor risikoforhold og sårbarhet kartlegges. Dersom behov, er neste steg valg, dimensjonering og etablering av kosteffektive sikringstiltak. Sikkerhetsledelse er i 24-timers beredskap og dere får tildelt en fast rådgiver. Vi kan også tilby et varslings- og posisjoneringssystem, som gir økt trygghet dersom en trusselsituasjon oppstår. Personsikkerhet utføres av rådgivere med politifaglig spesialkompetanse.

Vårt beredskapstilbud inneholder også psykologtjenester. Å leve med et vedvarende trusselbilde eller å utsettes for trusler, er svært krevende. Våre psykologer har lang erfaring med arbeid knyttet til forebygging av stressreaksjoner og med oppfølging av rammede både under og etter krisesituasjoner. Våre psykologer bistår enkeltpersoner og familier på kort varsel.

Våre personsikkerhetstjenester for personer/familier og virksomheter:

 • Risikokartlegging. Rapport med resultatet utarbeides, som blant annet omhandler vurdering av verdier, sårbarhet, trussel og risiko, samt anbefalte risikoreduserende tiltak
 • Sikkerhetsinstrukser og scenariobaserte tiltakskort for mobiltelefon
 • Etablering av rutiner og fysiske og elektroniske sikringstiltak
 • Opplæring i forebyggende og scenariobaserte akutte tiltak - hva gjør vi dersom...?
 • Rådgivning og støtte under transport og opphold ved reise
 • Rådgivning og støtte for besøkende og ved arrangementer
 • Beredskapstjeneste 24/7, som inkluderer:
  • Rådgivningsberedskap og støtte på stedet
  • Fri rådgivning pr telefon alle dager/hele døgnet, hvor vakthavende rådgiver er klar til å svare på spørsmål og gi umiddelbar støtte
  • Beskrivelse av trusselbildet ved endringer med informasjon om kriminalitetstrender og anbefalte risikoreduserende tiltak, som sendes ut pr epost
  • Varsling og umiddelbar aksjon og tiltak ved trusselsituasjoner og alvorlige uønskede hendelser. Egen plan for dere utarbeides ved avtaleinngåelse
  • Oppfølging og ettervern av involverte ved uønsket hendelse
  • Rekvirering av aktuelle ressurser og løpende dialog med Politet
  • Etablering av vår egen bedskapsgruppe ved særlig alvorlige hendelser og behov, som sikrer optimal støtte for dere som kunde

Tjenestene velges og settes sammen etter behov og deres ønske.


Risikoreduserende tiltak som Sikkerhetsledelse anbefaler at du innfører - din hverdagsberedskap:

 1. Hold alltid ytterdører låst og vinduer låst eller innbruddssikret ved lufting.
 2. Sjekk hvem som ringer på døren. Ikke lås opp og åpne for ukjente personer.
 3. Ha alltid mobiltelefon lett tilgjengelig og med tilstrekkelig batterikapasitet.
 4. Ring Politiet 02800 ved mistenkelige observasjoner og 112 dersom en faresituasjon oppstår.
 5. Ring vår beredskapstjeneste 24/7 dersom du ønsker råd eller annen bistand (gjelder for våre beredskapskunder).
 6. Sjekk om det er mistenkelige personer utenfor før du går ut av bopel, arbeidssted og andre faste tilholdssteder.
 7. Vær oppmerksom på hvem som oppholder seg i nærheten når du nærmer deg dine faste tilholdssteder.
 8. Ha fokus på omgivelsene og ikke vær opptatt med mobiltelefon eller annet når du oppholder deg utendørs eller i uoversiktlig område. Bruk av ørehøyttalere øker din sårbarhet.
 9. Sørg for at alarmanlegget er tilkoblet med størst mulig dekning av boligen når dere sover på natten.
 10. Sikre bilen i låst garasje dersom mulig.
 11. Vær åpen om din situasjon og sårbarhet overfor familie og nærmeste kolleger, slik at de kan bidra til økt trygghet i hverdagen og være en støtteressurs dersom en trusselsituasjon oppstår.
 12. Planlegg og innfør sikringstiltak ved utenlandsreiser, særskilt til risikoområder. Søk eventuelt bistand til risikokartlegging, planlegging og innføring av sikkerhets- og beredskapsrutiner.
 13. Vær mentalt forberedt – hva gjør jeg dersom…?
 14. Tilkall oppmerksomhet ved høy stemmebruk og ta raskt tilhold på et sted med fysiske barrierer dersom en akutt trusselsituasjon oppstår. Alternativt ta tilhold hvor det oppholder seg mange mennesker. 

Sikkerhetsledelse har utviklet enkle sikkerhetsinstrukser og scenariobaserte tiltakskort som enkelt legges inn på din mobiltelefon. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon.

Det er viktig at tiltakene dere velger blir fullstendig innført for de det gjelder, enten i familien eller i virksomheten. Tiltakene skal skape økt trygghet - ikke økt frykt, som kan være særlig sårbart for barn. Ha derfor en positiv og rasjonell tilnærming til sårbarheten og tiltakene som innføres.


Les også om våre sikkerhetstjenester:


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss.