files/2014/Design2014/HMS.jpg
Produkter

Produkter

Sikkerhetsledelse har utviklet funksjonelle systemer og planverk innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.  Vi har særlig fokus på å tilby systemer, planverk og tilhørende dokumenter som fungerer i den daglige driften. Da gir det god forebyggende effekt, og ikke minst hjelper dere i en krisesituasjon. Oppbygging og innføring gjøres i tett samarbeid med dere. Dere avgjør omfanget av vår bistand. Vi bruker ikke mer tid enn høyst nødvendig. 

Sikkerhetsledelse har agentur på NoiseBox - en sikker løsning for å hindre opptak og avlytting av mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss.