files/2014/Design2014/HMS.jpg
Produkter

SHA-plan

En brukervennlig og enkel SHA-plan for hovedbedrift og underentreprenører, bestående av systembeskrivelse, HMS-plan, avtaler, skjemaer, instrukser og sjekklister mv. Effektiv og rimelig løsning for innføring av SHA i byggeprosjekt iht lov- og forskriftskrav. Rådgiver fra oss bistår dere noen timer med tilpasningen, hvis dere har behov for det.

Kr 4.990,- inkl èn rådgivningstime hos oss eller pr telefon.

 
HMS-TAVLE: Vi har komplette HMS-tavler, som vi kan sette opp på byggeplassen. Send inn kontaktskjema, så hører du fra oss.

Innholdsfortegnelse

Innledende dokumenter

 1. SHA-systemet - brukerveiledning
 2. Delansvar og oppgaver – sjekkliste
 3. Forhåndsmelding
 4. Erklæring for fast ansatte prosjektledere


SHA-plan med vedlegg

 1. SHA-plan
 2. Organisasjonskart (vedlegg 1)
 3. Riggplan (vedlegg 2)
 4. Fremdriftsplan (vedlegg 3)
 5. Rapport avvik SHA-plan
 6. Logg avvik SHA-plan (vedlegg 4)


Avtaler

 1. Avtale BHR
 2. Avtale KP
 3. Avtale KU
 4. Avtale samordning med HB


Instrukser og tiltakskort

 1. Instruks brannøvelse prosjekt
 2. Tiltakskort alvorlig ulykke
 3. Tiltakskort alvorlig ulykke mindre prosjekter


Kvalitetskontroll

 1. Overleveringsmøte 1 SHA
 2. Overleveringsmøte 2 SHA
 3. Sjekkliste befaring SHA
 4. Månedsrapport SHA


HMS-dokumenter for hovedbedrift og underentreprenører

 1. HMS egenerklæring
 2. HMS-plan
 3. HMS-kalender
 4. Samordningsskjema verne- og miljøarbeid (Arbeidstilsynet)
 5. Risikovurdering
 6. Sikkerjobbanalyse
 7. Kontrollskjema sikkerhetsopplæring
 8. Mannskapsliste
 9. Vernerundeprotokoll
 10. Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (Arbeidstilsynet)
 11. Rapport om ulykke
 12. Rapport uønsket hendelse/avvik
 13. Logg RUH/avvik

Ta kontakt med oss i dag, produkt@sikkerhetsledelse.no - tlf 66 10 99 40.