files/2014/Design2014/Beredskap.jpg
Produkter

Beredskapsplan

En enkel og funksjonell beredskapsplan, utviklet av våre beredskapsrådgivere med spesialkompetanse fra Politiet og erfaring fra reell kriseledelse. Består blant annet av tiltaksplaner, funksjonsbeskrivelser, suksesskriterier og operasjonslogg.  Planen er bygd opp for å effektivisere beredskapsledelsens håndtering av krisesituasjonen. Kan konverteres til eget dataverktøy.

Kr 4.990,- inkl èn rådgivningstime hos oss eller pr telefon.


Ta kontakt med oss i dag, produkt@sikkerhetsledelse.no - tlf 66 10 99 40.