files/2014/Design2014/Beredskap.jpg
Produkter

Beredskapsplan, innholdsfortegnelse

Sikkerhetsledelse har spesialister med mange års reell erfaring fra beredskapssituasjoner og krisehåndtering. Vi har utviklet forskjellige typer planmaler, som enkelt tilpasses din virksomhet. Vi er opptatt av at dere skal lykkes i en beredskaps-/krisesituasjon. Suksesskriteriene er ivaretatt i våre beredskapsplaner. Dere sparer mye tid og ressurser på å ta utgangspunkt i vår beredskapsplan.

Vår enkleste beredskapsplan består av:

Beredskapssystemet

 1. Forord og beredskapssystemet
 2. Beredskapskalender

Organisering beredskap

Første tiltak, etablering og varsling

Funksjonsbeskrivelser

 1. Beredskapsleder
 2. Personell
 3. Operasjon
 4. Kommunikasjon
 5. Loggfører
 6. Ressursgruppe
 7. Sentralbord

Andre dokumenter

 1. Normalisering og ettervern
 2. Evaluering
 3. Operasjonslogg
 4. Meldingsskjema

Tiltaksplaner (eksempler)

 1. Brann
 2. Naturkatastrofer
 3. Epidemier og akutt ressursmangel
 4. Trusler og utpressing ansatte
 5. Bombetrussel
 6. Grov vold og terrorhandling