Mer om 
Sikkerhet

Sikkerhet

Sikkerhetsledelse er en uavhengig og nøytral sikkerhetsleverandør. Vårt fokus er å være i forkant av kriminalitetsutviklingen for å ivareta trygghet for ansatte og driften. Vi hjelper dere med å redusere sikkerhetskostnader og tap. Våre rådgivere med politifaglig kompetanse kan gå inn som innleid sikkerhetssjef og bli deres faste sikkerhetsressurs. En fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget. Kort oppsigelsestid.

Våre kunder innen sikkerhet er blant annet kontorbedrifter, kjeder innen varehandel, apotekdrift, entreprenører, eiendomsforvaltere, styrer i boligselskap og sameier, produksjonsvirksomheter og offentlige virksomheter.

Vi har lang erfaring fra prosjektledelse innen sikkerhets- og beredskapsområdet, herunder behovskartlegging, valg og dimensjonering av tiltak, innkjøpsprosesser, implementering og kvalitetssikring.
 

Våre sikkerhetstjenester:


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss.