Mer om 
Sikkerhet

Sikkerhetsrevisjoner

Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og har lang erfaring med sikkerhetsrevisjoner. Best resultat får dere dersom revisjonen gjennomføres av ekstern og nøytral part. Formålet er å avdekke om det er samsvar mellom faktisk sikkerhetsnivå og gjeldende krav. Revisjonen gir dere et godt grunnlag for valg og dimensjonering av kosteffektive tiltak.

Omfatter følgende:

  • Revisjonsmøte for å avklare rammer og mål
  • Sikkerhetsbefaring og intervjuer
  • Rapport med krav, sårbarhet, resultat og anbefalte tiltak

   

Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.