Mer om 
Sikkerhet

Sikkerhetssjef

Dere tildeles en fast ressurs med politifaglig kompetanse, som går inn som sikkerhetssjef/-rådgiver. Vi er leverandørnøytrale, og arbeidsoppgaver, prioriteringer og omfang avgjør dere. Dette er en fleksibel løsning med kort oppsigelsestid og ingen faste kostnader. 

Omfatter følgende:

  • Oppbygging og vedlikehold av sikkerhetssystem
  • Gjennomføre risikokartlegging
  • Oppdatere sikkerhetsstandard
  • Utarbeide og vedlikeholde sikkerhetshåndbok/planverk
  • Gjennomføre sikkerhetsopplæring på alle nivåer
  • Utarbeide kravspesifikasjoner og bistå i innkjøpsprosesser
  • Gjennomføre granskninger av ulykker og kriminelle handlinger
  • Følge opp avvik og uønskede hendelser
  • Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner

Tjenesten tilpasses deres ønsker og behov.

 

Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.