Mer om 
Sikkerhet

Sikringsrisikoanalyse

Vi leverer sikringsrisikoanalyser etter NS 5832:2014 Krav til sikringsrisikoanalyse. Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikkerhets- og beredskapstiltak. Det kan være kostbart å investere uten at dere har kartlagt behovet.

Omfatter følgende:

  • Oppstarts- og analysemøte
  • Befaringer og statusmøter
  • Verdivurdering
  • Trusselvurdering
  • Sårbarhetsvurdering
  • Vurdering av risiko
  • Rapport med resultat og anbefalte risikoreduserende tiltak 
  • Presentasjon og gjennomgang av rapport

 
Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.