Mer om 
Bedriftsinterne kurs

Sikkerhetskurs

Kriminalitetsutviklingen og risikoen for å bli utsatt for uønskede hendelser endres stadig. Grov vinningskriminalitet er økende og de kriminelle miljøene som opererer i Norge er mer voldelige. Hvordan kan man forebygge dette og sikre ansatte, omdømmekapitalen og øvrige verdier?  Kurset gjennomføres bedriftsinternt for kun deres virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?

Sikkerhetskurset skreddersys etter deres trusselbilde. Vi setter fokus på hvordan man effektivt forebygger de mest aktuelle trusler og uønskede hendelser i deres virksomhet. Våre kursledere og instruktører har mange års sikkerhets-, beredskaps- og politifaglig spesialkompetanse, som sikrer et godt utbytte av kurset.

Målgruppe

Ledere og medarbeidere på alle nivåer.

Læringsmål 

  • Gi deltagerne økt trygghet gjennom å heve bevisstheten og evnen til å forebygge og håndtere de mest aktuelle trusselsituasjonene i sitt arbeid
  • Bidra til å videreutvikle sikkerhetskulturen i virksomheten

Kursinnhold 

  • Sikkerhetsinstrukser
  • Trusselbildet og trender
  • Forebyggende tiltak
  • Praktisk øvelse/scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
  • Belastninger og ettervern

Varighet

Fra 3 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell og kursbevis utleveres deltagerne.


Kursoversikt Oslo