Mer om 
Bedriftsinterne kurs

Kurs i sikkerhet og beredskap

Kriminalitetsutviklingen og risikoen for å bli utsatt for uønskede hendelser endres stadig. Grov vinningskriminalitet er økende og de kriminelle miljøene som opererer i Norge er mer voldelige. Hvordan kan man forebygge dette og sikre ansatte, omdømmekapitalen og øvrige verdier?  Kurset tar for seg hvordan man forebygger og håndterer en trusselsituasjon for å beskytte ansatte, omdømmekapitalen og øvrige verdier. Kurset skreddersys etter ønsker og behov.  Kurset gjennomføres bedriftsinternt for kun deres virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?

Sikkerhetskurset skreddersys etter deres trusselbilde. Vi setter fokus på hvordan man effektivt forebygger de mest aktuelle trusler og uønskede hendelser i deres virksomhet. Våre kursledere og instruktører har mange års sikkerhets-, beredskaps- og politifaglig spesialkompetanse, som sikrer et godt utbytte av kurset.

Målgruppe

Ledere og medarbeidere på alle nivåer.

Læringsmål 

  • Gi deltagerne økt trygghet gjennom å heve bevisstheten og evnen til å forebygge og håndtere de mest aktuelle trusselsituasjonene i sitt arbeid
  • Bidra til å videreutvikle sikkerhetskulturen i virksomheten

Kursinnhold  

  • Trusselbildet og trender
  • Sikkerhetsinstrukser
  • Beredskapsplanen
  • Forebyggende tiltak
  • Beredskapsprinsipper
  • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
  • Beredskapsøvelse (for beredskapsledelsen)
  • Belastninger og ettervern

Kursleder og instruktører har politifaglig bakgrunn.

Varighet

Fra 6 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell og kursbevis utleveres deltagerne.


Send forespørsel om dette kurset